Slide background
Slide background
Slide background

Нэгдсэн сургалт

Untitled ОБЕГ-ын даргын тушаалын дагуу 2014 оны 07 дугаар сарын 20-25 өдөр хүртэлх хугацаанд Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Өгийнууранд Аврах тусгай анги, Архангай, Өвөрхангай, Эрдэнэт, Булганы нийт 5 аймгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн 13 офицер, 40 ахлагч нийт 53 хүний бүрэлдэхүүнтэй усны нэгдсэн дадлага сургалт явагдаж байна.

[LayerSliderWP] Slider not found