Урьдчилан сэргийлэх

2

Онцгой байдлын хэлтсийн нийт алба хаагчидыг тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрууллаа