Slide background
Slide background
Slide background

Эх орон 36 сургалт зохион байгууллаа

DSC_7864

DSC_7812 

 

 

  

“Эх орон 36” хөтөлбөрийг Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамнаас үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж хөтөлбөрийн хүрээнд 19 сум тус бүрээс 14-17 насны 10 сурагч оролцсон 190 хүүхдийн өртөөчилсөн сургалтыг Онцгой байдлын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Боловсролын газар, Соёл спорт аялал жуулчлалын газар хамтран 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-нд  зохион байгууллаа. Тус сургалтанд онцгой байдлын хэлтсээс  7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг “Эх орон дуудсан цагт” өртөөг ажиллуулж  сурагчдад газар хөдлөлт, ой хээрийн болон объектын түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гамшиг ослын үед аюулгүй байдлаа хангах, гал түймэр унтраах багаж хэрэгсэл, гал унтраагуур ашиглах, хорт утаанаас хамгаалах баг өмсөх дараалал, үүрэг зориулалтын  талаар сурагчдад  зурагт үзүүлэн таниулах материал, багаж хэрэгсэл ашиглан сурагчдыг идэвхжүүлсэн шавь төвтэй сургалтыг зохион байгуулж цогц мэдлэг, чадвар олголоо.
[LayerSliderWP] Slider not found