Бие бялдрын шүүлэг өглөө

  DSC_0056 DSC_0083

Хэлтсийн албан хаагчид Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар жил бүр өгдөг бие бялдрын шалгуур үзүүлэлтийн шүүлгийг гар дээр сунайх, 100 метрт гүйх, дүүжинд сунайх, гэдэсний таталт зэрэг төрлөөр өгч дүнг Онцгой байдлын ерөнхий газарт хүргүүллээ.