Эрүүл мэндийн сорил өглөө

DSC_0770    DSC_0771  

Хэлтсийн албан хаагчид Эрүүл мэндийн газраас жил бүр авдаг бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хамрагдлаа.