Сумдын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

DSC_1796 DSC_1825

Онцгой байдлын хэлтэс, Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-тай хамтран Сургуулийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах сургалтыг 19 сумдын нийгмийн ажилтнуудад зохион байгууллаа. Сургалтын үр дүнд сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ажилчид,  сурагчдын гамшгаас хамгаалах мэдлэг чадвар дээшилж, сургуулиудын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө шинэчлэгдэн боловсруулагдах юм.