Slide background
Slide background
Slide background

Гал унтраах тактикийн сургууль зохион байгуулав

         Болзошгүй гал түймрийн аюулаас сэргийлэх, тухайн байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангуулах, гал гарсан тохиолдолд   байгууллагын ажилтан, түрээслэгч  нар ямар арга хэмжээ авах талаар мэдлэг дадлага олгох зорилгоор   Онцгой байдлын газраас Тэрх худалдааны төвд гал унтраах тактикийн сургууль зохион байгуулж, тус газарт үйл ажиллагаа явуулж буй ажилтан, түрээслэгч нийт 75 хүнд 2 цагийн танхимын  сургалт явуулж, гал унтраагуур ашиглан гал унтраах дадлага хийлгэж, нэрвэгдэгчийг аврах ажиллагаа зохион байгууллаа.

20151030_09514520151030_093822IMG_1016 20151030_094640

[LayerSliderWP] Slider not found