off

Архангай аймгийн Онцгой байдлын газрын алба хаагчид 100 ширхэг мод тарилаа

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх, ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын газрын алба хаагчид 5 дугаар сарын...

Хайрхан суманд Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион байгуулав

Архангай аймгийн Онцгой байдлын газраас Хайрхан суманд 05 дугаар сарын 08-10-нд Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг зохион байгуулж, сургуульд сумын ...
off

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид сургалтанд хамрагдав

Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ажлын алба, Онцгой байдлын газар хамтран 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөө...
off

Сумдын бэлэн байдлыг үзэж шалгав

Онцгой байдлын газраас 04 дүгээр сарын 22-24-нд Хашаат, Батцэнгэл суманд гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгууллаа. Үзлэгээр гамшгаас хамгаалах болон галын...
off

Марш тактикын сорил тэмцээн боллоо

Архангай аймгийн Ихтамир суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулж байгаатай уялдуулан Сумын Онцгой комисс, штаб, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүү...
off

Сумдын удирдлагуудад сургалт зохион байгуулав

Архангай аймгийн 19 сумын тамгын газрын дарга, багийн Засаг дарга нарт 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт, дадлага зох...